زندگی چیست؟

بعضی وقتا ادم عجیب دلش میخواد یکی بهش گیر بده !
ازش بپرسه کجایی ؟؟؟
کجا میری ؟؟کی میای ؟؟؟
زود برو خونه!
رسیدی زنگ بزن!
هوا سرده لباس گرم بپوش...
تا دیر وقت بیدار نمون...
حتی باهات قهر کنه باهاش قهر کنی...نازت و بکشه !
نصفه شبی بهت اس ام اس بده...
بدونی تو بی خوابیاشم به یادته ...
باید یکی باشه نگرانت باشه!...
باید یکی باشه بهت بگه مواظب خودت باش!...
ادم هی میخواد به روی خودش نیاره هی بگه همینجوری خیلیم خوبه !
ولی یه وقتایی دیگه نمیشه...
دیگه نمیتونه!بعضی وقتا ادم حس میکنه میخواد یه حرفایی رو بشنوه...
یه حسایی رو تجربه کنه! بعضی وقتا ادم دلش میخواد واسه یکی "مهم"باشه 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 15:32  توسط shaghayegh  | 

آدم های تنهــــــــــــــا ،
گاهی خیلی خوش شانسند
چون کسی را ندارند تا از دست بدهند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 18:7  توسط shaghayegh  | 


او راحت از من گذشت !
اگر خدا هم راحت از و بگذرد
قیامت بپا میکنم !

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 18:5  توسط shaghayegh  | 


ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺷﺎﯾﺪ ...

ﺷﺒﯽ ...

ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ...

ﮐﻪ ...

... ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺩﺍ ...

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮﺩ ...

ﭘﺲ ...

ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎ ...

ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ...

ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ . . .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 18:2  توسط shaghayegh  | 
ﺩﻟــﺘــﻨــﮕــﯽ . . . ؟ ﺣــﺎﺿــﺮ

ﻏــــﻢ . . . ؟ ﺣــﺎﺿــﺮ √
ﺩﺭﺩ . . . ؟ ﺣــﺎﺿــﺮ √
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ . . . ؟ ﺣــﺎﺿــﺮ √
ﻋــﺸــﻖ . . . ؟ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﻠﻨـــــــــﺪﺗﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧـــــــــﻡ ،
ﻋﺸــــــــــﻖ . . . ؟ ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﺎﺯ ﻫـــــــﻢ ﻧﯿﺎﻣــــــــﺪﻩ ؟ ؟ ؟ ! ! !
ﻏﯿﺒـــــــــﺖ ﻫﺎﯾــــــﺶ ﺍﺯ ﺣـــــــــﺪ ﻣﺠﺎﺯ
ﭼﻨـــــــــﺪﯾﺴﺖ ﮐــﻪ ﮔﺬﺷﺘـــــــــﻪ ،
ﺍﺧــــــــــﺮﺍﺝﺵ ﻣﯿــــــــــــــﮑﻨﻢ .ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﻭﻫﻢ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ ﺭﺍ

+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 17:41  توسط shaghayegh  | 
دختر همونیه که وقتی 1ناخنش میشکنه،
9تای دیگه را کوتاه میکنه
پس وای به روزی که دلش بشکنه

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 9:50  توسط shaghayegh  | 

ریتم خنده هایت را دوست دارم

تو بین تمام آدم ها در این کره خاکی تافته جدا بافته ای . . .

مخاطب خاص

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 8:44  توسط shaghayegh  | 

روزگاری خواهد رسید...

همچنان که در آغوش دیگری خفته ای...

به یاد من...

ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی!

دلت هوایم را خواهد کرد...

به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...

به یاد خواهی آورد خنده هایم را...

به یاد خواهی آورد اشک هایم را...

مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی: من تو را میخواهم!

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 8:42  توسط shaghayegh  | 

یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد …!

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 8:40  توسط shaghayegh  | 
ﻫﻲ ﺩﺧﺘﺮ !!!
ﺑﻴﺎﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻱ ﺭﺍﺑﮕﻮﻳﻢ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭘﺴﺮﻫﺎﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﺩﺭﺩﻭﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍﻳﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ !
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﻣﻴﺘﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ !!!
ﻣﻴﺸﻨﻮﻱ؟؟
ﻧﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﻲ ﺻﺪﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻳﮏ ﺁﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ
ﻗﻠﺐ ﻫﺮﻣﺮﺩﻱ ﺭﺍﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻦ؟؟؟
ﻭﻗﺘﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ
ﻭﻟﻲ ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ !!!.
ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮﺍﺳﺖ !!
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮﺯﻧﻲ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﮐﺴﻲ ﺍﻭﺭﺍ ﻣﺜﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ
ﮔﻞ ﺳﺮ،ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ
ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﻮﺳﻪ،ﺳﻴﻠﻲ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ،ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ...
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﻤﻴﺸﮑﻨﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ...
ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻲ

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393ساعت 11:32  توسط shaghayegh  |