X
تبلیغات
زندگی چیست؟

زندگی چیست؟

به سلامتی مردی که آغوشش بوی آرامش میده، نه هوس!

وقتی میبینتت اول پیشونیتو میبوسه
و سرتو میذاره رو سینش...

وقتی حسودی میکنی، بغلت میکنه و میگه:
من فقط مال توام دیوونه...

وقتی دستاشو میگیری چند لحظه یه بار دستاتو فشار میده
که بفهمی حواسش بهت هست...

کسی که کنارش آرومی...کسی که کنارت آرومه...

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 11:39  توسط shaghayegh  | 
ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ . .
ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺗﻮﯼ ﻇﺎﻫﺮﺷﻮﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ .. 
ﺷﻠﻮﺍﺭﺍﺷﻮﻥ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﻧﻪﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ
ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻟﮑﺴﻮﺯ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻪ ﺑﻨﺰ .. !
ﺍﻣﺎ ﻣـﺮﺍﻡ ﺩﺍﺭﻥ
ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ
ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺯﯾﮑـ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﭘُــــﺰ ﻧﻤﯿـــــــﺪﻥ
ﭘﺎﺗﻮﻕ ﺷﻮﻥ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻭ ... ﻧﯿﺴﺖ
ﺁﺭﻩ ﺭﻓﯿـﻖ ..!
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺸﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ، ﻣﻬـﺮﺑﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻦ
ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺘــﻮﻧﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻪ
ﮐﻨﺎﺭﺷـﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺭﯼ
ﮐﻨـﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻦ
به افتخار همه پسرهای با مرام 

مثه نیمای خودم

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم فروردین 1393ساعت 18:7  توسط shaghayegh  | 

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ،
ﻏﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ،
ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ،
ﺩﻟﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ،
ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ،
ﻣﯿﮕﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ ... میگه ﻭ ﺍﺷﮑﺶ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ،
ﻣﺠﺒﻮﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﯼ،
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ !
ﺑﺮﺍﺵ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ !
ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺶ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ،
ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ،
ﺫﻭﻕ ﮐﻦ ..
ﭼﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ....
ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ .....
ﯾﻌﻨﯽ :
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ...
ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ..
ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ..
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿـــــﺪ ﺷﺪﻩ .....
ﺍﮔﻪ ﻣﺮﺩﯼ ..
ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﺸﯽ ...
ﻗﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ..
ﺑﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮﻩ ....
ﺑﺰﺍﺭ ﻭﺍﺳﺖ ﺑﺨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺷﯽ .....
ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ .....
ﺯﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ .....
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻣـــــــــــــــــــــــــﺮﺩ ﺑﺎﺵ ...

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم فروردین 1393ساعت 17:43  توسط shaghayegh  | 

ناپلئون بناپارت:

اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند تمام دنیا را فتح میکردم...

آدولف هیتلر:

اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند
صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد.

پبامبر اعظم(ص):

روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .

بن لادن:

اگر دنبال مردانی هستی که تا پای خونشان از عهدشان دفاع کنند
در سرزمین پارس به کاوش بپرداز .

اسکندر :

اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند.بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 11:23  توسط shaghayegh  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392ساعت 12:45  توسط shaghayegh  | 
آدرینا: آتشین / سرخ روی 
وینا: رنگارنگ ، روشن و آشکار
آنتیا : ازبین برنده ناپاکی و پلیدی
آدنا: نام مکانی در نزدیکی چالوس
ویانا: فرزانگی بخردی دانایی
رسپینا: فصل پاییز
مارتا: در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ، فناپذیر ، دنیایی 
راسن: گل سوسن کوهی
ناریکا: دختر مهربان
نانیسا: نام مکانی نزدیک مراغه
وانیا: هدیه باشکوه اهورمزدا
سابرینا: مژده و بشارت

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1392ساعت 12:1  توسط shaghayegh  | 
میگویند ... به زن نباید بال و پر داد ...

میپرد !

اما زنان فقط پرواز های عاشقانه را دوست دارند...!

بی دلیل نمیپرند ...

میگویند ... به زن نگویید دوستت دارم ....

خودش را میگیرد !!!!

اما زنان (فقط) .. دستان عشقشان را میگیرند ...

و میگویند دوستشان دارند !

میگویند ... نباید به زنان توجه زیاد کرد ...

خودشان را گم میکنند.

اما زنان وقتی گم میشوند .... که عشقشان ...

بی توجهی کند ...

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 12:28  توسط shaghayegh  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 18:19  توسط shaghayegh  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 18:18  توسط shaghayegh  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 18:17  توسط shaghayegh  |